Można odejść na zawsze,
by stale być blisko

- ks. Jan Twardowski

Profesor Stanisław Rodziński

” Panie Profesorze dziękuję za wszystko. Dziękuję, że mogłam Pana poznać                                 – dobrego, szlachetnego, cudownego człowieka i wspaniałego artystę.                                  Dziękuję za możliwość świętowania Pana 80. urodzin w Galerii HORTAR                                     w czasie kolejnej wystawy  – wystawy szczególnej, bo zorganizowanej właśnie z tej okazji.       Dziękuję jednak najbardziej za to, że był Pan, jest i zawsze będzie “dobrym duchem”               Galerii HORTAR “

Dzisiaj, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Pana Profesora,                                                    te słowa wybrzmiały o wiele mocniej. 

Bardzo, bardzo smutno.