Obraz ożywia, ilekroć zbliżysz się do niego z uczuciem.
Głębia dzieła sztuki często jest uzależniona od głębi odbiorcy

- Bogumił Buczyński

Prace na sprzedaż
prof. Macieja Bieniasza,
prof. Zdzisława Wiatra,
Stanisława Kucharzyka
oraz Olhy Maciaszek

Profesor Maciej Bieniasz, Profesor Zdzisław Wiatr, Pan Stanisław Kucharzyk oraz Pani Olha Maciaszek zdecydowali się oddać swoje prace na sprzedaż, z której dochód przeznaczyli na rzecz RADY RODZICÓW Przedszkola Publicznego nr 34  w Tarnowie.

Prace Profesora Macieja Bieniasza zostały już sprzedane.

Spośród prac przeznaczonych na ten cel pozostało pięć:

1. Zdzisław Wiatr, 42 x 29,5 cm, 2019

2. Stanisław Kucharzyk, 60 x 50, 2009

3. Stanisław Kucharzyk, 80 x 91, 2011

4. Olha Maciaszek, 40 x 60, 2018

5. Olha Maciaszek, 40 x 60, 2019

Prace można oglądać do końca miesiąca w Galerii Hortar przy ulicy Legionów 32.