Obraz ożywia, ilekroć zbliżysz się do niego z uczuciem.
Głębia dzieła sztuki często jest uzależniona od głębi odbiorcy

- Bogumił Buczyński

Prace na sprzedaż
prof. Macieja Bieniasza,
prof. Zdzisława Wiatra,
Stanisława Kucharzyka
oraz Olhy Maciaszek

Profesor Maciej Bieniasz, Profesor Zdzisław Wiatr, Pan Stanisław Kucharzyk oraz Pani Olha Maciaszek zdecydowali się oddać swoje prace na sprzedaż, z której dochód przeznaczyli na rzecz RADY RODZICÓW Przedszkola Publicznego nr 34  w Tarnowie.

Prace Profesora Macieja Bieniasza oraz Profesora Zdzisława Wiatra zostały już sprzedane.

Spośród prac przeznaczonych na ten cel pozostały cztery:

1. Stanisław Kucharzyk, 60 x 50, 2009

2. Stanisław Kucharzyk, 80 x 91, 2011

3. Olha Maciaszek, 40 x 60, 2018

4. Olha Maciaszek, 40 x 60, 2019

Prace można oglądać w Przedszkolu Publicznym nr 34 w Tarnowie przy ulicy        Wiejskiej 29.