Ja przyszedłem na świat
jako światło, aby każdy,
kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności

- J 12, 46