Każda sztuka jest naśladowaniem natury

- Seneka Młodszy

Magdalena
Latawska – Honkisz

Galeria Sztuki Hortar i Artystka serdecznie zapraszają 
07.02.2019 (czwartek) o godz. 18.00 
do sal wystawowych firmy przy ul. Legionów 32 na  WERNISAŻ

Magdalena Latawska – Honkisz – urodzona w Tarnowie w 1971 r. W roku 1991 ukończyła z wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 2000 r. uzyskała tytuł magistra w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Filia w Cieszynie. W roku 2002 ukończyła Studium Podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Pedagogiczny – Instytut Sztuk Pięknych. W 2006 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2001 r. pracuje w Szkole Podstawowej     nr 14 i Gimnazjum nr 6 w Tarnowie.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach organizowanych dla nauczycieli plastyków. Specjalizuje się w wielu technikach plastycznych; tkanina artystyczna, batik, malarstwo, kolaż, papieroplastyka. Regularnie bierze udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

 W imieniu Artystki serdecznie zapraszamy !